Etter Årsmøtet den 9. mai 2023, har følgende personer blitt valgt inn;

Styret: Navn:  Telefon:  
Styreleder Odd Høgbakk  90989133
Nestleder Leif Bergland 97680919
Sekretær Halvar Wahlgren 90205966
Styremedlem  Stian S. Collins 91182733
Styremedlem Frode Karlsen 90529672
Varamedlem: Geir Arne Henriksen   90627762  
       
Valgkomité: Navn: Telefon: 
1. Kjetil Reiersen 91801158  
2. Per Einar Fjellstad 90789486
Revisor: Arnt Larsen 97019181
Bryggeformenn: Navn: Telefon:
Brygge A: Stian Collins 91182733
Brygge B: Leif Bergland  97680919
Brygge C: Per Einar Fjellstad 90789486